[1]
Thạch, N.A.D., Lê, N.L.A., Trần, Q.P., Huỳnh, Q. Điền, Nguyễn, Q.H. và Nguyễn, Q.T. 2023. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VỀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ HUMAN PAPILLOMA VIRUS CỦA SINH VIÊN Y KHOA HỆ CHÍNH QUY NĂM THỨ 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 60 (tháng 6 2023), 149-156. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i60.1881.