[1]
Bùi , Q.N. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 193–199. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1794.