[1]
Phan, T.L., Trương, N.K., Nguyễn, T.T., Nguyễn, T.T.T. và Lê, T.T. 2022. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN TIÊM NGỪA VẮC XIN COVID 19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 53 (tháng 11 2022), 214-221. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.179.