[1]
Lê, N.T., Lê, B.N., Trần , L.Q.N., Trần , T.C., Đặng , D.K., Nguyễn , N.N.T., Trần , Đức T. và Dương , X.C. 2023. NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 177-184. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1783.