[1]
Huỳnh, N.P.T. và Huỳnh , T.H. 2022. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN GÃY LÚN ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 53 (tháng 11 2022), 19–26. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.168.