[1]
Mai , T.N., Nguyễn , T.K. và Ông , V.M.T. 2022. Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 9 2022), 34-39. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.16.