[1]
Mã, N.H. và c.s. 2023. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 129–134. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1514.