[1]
Lý T.K.N. và Lê, V.M. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 215–222. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1483.