[1]
Hà, T.H.Â. và c.s. 2022. ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 210–217. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.147.