[1]
Lâm, T.H.G., Văng, V.A., Ngô, T.T.H., Nguyễn, L.K.K., Nguyễn, T.L.L., Trần, T.P.M., Nguyễn, P. Đức và Võ, T.T. 2022. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 202-209. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.146.