[1]
Phạm, T.D.P. và c.s. 2023. TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 98–105. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1412.