[1]
Lâm, T.T.T., Lâm, N.A., Nguyễn, T.H. và Lê, H.L.P. 2022. TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 180-188. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.141.