[1]
Lương, T.N.N. và Nguyễn, H.D. 2023. NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 148–155. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1385.