[1]
Trần, C.L., Nguyễn, M.P., Phan, V.H., Võ, P.M.T., Nguyễn, T.N.T., Nguyễn, H. Ái U. và Trần, T.H.N. 2022. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 156-163. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.138.