[1]
Nguyễn, T.T.L. và c.s. 2023. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 169–175. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1377.