[1]
Nguyễn, Q.T. 2022. KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 150–156. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.137.