[1]
Sơn, T.M.N. và c.s. 2023. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 92–98. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1358.