[1]
Trần, T.H.A., Trần, N.D. và Nguyễn, T.T.T. 2022. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ VIÊM DA CƠ ĐỊA MẠN TÍNH BẰNG E-PSORA (POLYHYDROXY ACID, JOJOBA OIL, VITAMIN E) TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 136-143. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.135.