[1]
Tô, T.Q. và Phùng, N.T. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 135–141. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1340.