[1]
Nguyễn, T.M.D., Phan, T.T.N., Trần, T.Y.D., Hà, T.K.P., Lê, H.L. và Nguyễn, T.K.T. 2022. NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 129-136. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.134.