[1]
Lương, T.L., Nguyễn, T.M.L., Thị , K.T., Nguyễn, T.K.L., Nguyễn, P.B., Lạc , T.K.N. và Huỳnh , V.B. 2023. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 89-98. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1338.