[1]
Phạm, T.C.T. và c.s. 2022. TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 121–128. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.133.