[1]
Dương, P.L. và c.s. 2022. NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 114–121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.132.