[1]
Trương, L.A.K., Phạm, T.T. và Nguyễn, K.D.T. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TAI GIỮA CẤP TRẺ EM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẶT ỐNG THÔNG KHÍ MÀNG NHĨ TẠI CẦN THƠ NĂM 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 108-113. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.131.