[1]
Lý , H.K. và c.s. 2022. Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 9 2022), 14–20. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.13.