[1]
Trần, T.K.L. và Nguyễn, P.T. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 85–92. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1287.