[1]
Trần, Đ.H. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 175–181. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1277.