[1]
Nguyễn, T.L.P., Phạm, V.M. và Lê, V.L. 2023. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 38-43. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1273.