[1]
Nguyễn, H.T. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 223–230. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1271.