[1]
Thái, T.Đ. và Nguyễn, T.H. 2022. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN NHIỀU VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 85–92. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.127.