[1]
Đinh, V.T. và c.s. 2023. ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 155–162. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1265.