[1]
Đồng, M.L. và Đàm, V.C. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG LASER HOLMIUM: YAG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 77–85. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.126.