[1]
Bùi M.T. và Dương, X.C. 2023. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 6 2023), 50–56. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1252.