[1]
Lê, H.L., Trần, T.Y.D., Phan, T.T.N., Hà, T.K.P., Nguyễn, T.M.D. và Nguyễn, B.P. 2022. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 69-77. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.125.