[1]
Nguyễn, P.N.D. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 42–49. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1245.