[1]
Trần, T.T.N., Lê, N.M., Đặng, T.T.V., Hoàng, P.V., Thạch, D.M.C., Danh, N., Trần, Đức L. và Trần, C.L. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 194-200. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1243.