[1]
Lao , K. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 6 2023), 36–42. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1234.