[1]
Trần, V.T. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 15–22. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1224.