[1]
Võ, P.M.T., Trần, C. Đăng, Phan, V.H., Cao, T.M.T., Nguyễn, T.D.H. và Võ, T.D. 2023. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 135-141. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1219.