[1]
Nguyễn , T.M.T. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 8–15. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1215.