[1]
Nguyễn, T.N.H., Mai, T.K. Đoan, Hoàng, T.T.A., Phan, T.D., Hồ, T.H. Đào, Lư, T.D. và Dương, T.T.T. 2022. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 48-53. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.121.