[1]
Huỳnh, N.P.Q. và Huỳnh, N.P.T. 2022. RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 24–32. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.118.