[1]
Lý, H.H.H., Võ, T.B.N., Trần, T.T., Nguyễn, T.N. và Dương, N.X.L. 2022. KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 14-24. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.117.