[1]
Dương, T.T.V. và c.s. 2022. BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 50 (tháng 8 2022), 1–7. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.115.