[1]
Huỳnh Võ Hoài Thanh, Nguyễn Thị Diễm và Phạm Thị Ngọc Nga 2022. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021 - 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 70-77. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.112.