[1]
Phạm, .L.C.T., Phan , V.H.B. và Đỗ , T.T. 2022. Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 9 2022), 7-13. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.11.