[1]
Phan Trang Nhã, Vương Thị Hòa và Lê Trung Hiếu 2022. KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020 - 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 54-62. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.108.