[1]
Võ Thị Thùy Linh 2022. KIẾN THỨC VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 136–141. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.104.