[1]
Huỳnh Tố Như 2022. KHẢO SÁT NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ TẠI CÁC THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 48 (tháng 11 2022), 121–128. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.100.