[1]
Đỗ , T.K.P. và c.s. 2022. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 9 2022), 1–6. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.10.